Toernooien

Hoewel damstudie uitermate boeiend is, blijft het spelen van een dampartij voor velen toch het ultieme plezier. De Haarlemse Damclub speelt zowel binnen als buiten de club ruimschoots op deze behoefte in door naast de reguliere onderlinge competitie ook een blitz- en een rapidcompetitie en verscheidene clubavonden met experimentele en ludieke speelwijzen.

Daarenboven organiseert de HDC jaarlijks het Joop Meure Toernooi (zie elders op deze site) waar u ook veel spelers van buiten de club zult ontmoeten en doet de HDC met verscheidene teams mee in de competities van de Noord Hollandse en Nederlandse Dambond.

Bovendien is er ieder weekend wel een toernooi in Nederland en is er een rijke traditie van nationale en internationale (vakantie)toernooien.

Voor deze activiteiten kunt u het beste de zeer complete toernooikalenders van de Koninklijke Nederlandse Dambond (KNDB) en werelddambond FMJD raadplegen.
© 2017 haarlemse damclub