Historie

Korte historie van de Haarlemsche Damclub (HDC)
(zie ook jubileumboek 1907-2007)
Opgericht op 1 juli 1907 is HDC een van de oudste damverenigingen in Nederland. De club bestond al 4 jaar voor de dambond (nu KNDB) in 1911 het levenslicht zag. De oprichting vond plaats in het toenmalig bekende café Fibbe in de Kruisstraat te Haarlem. Een van de initiatienemers was W.A. Matla, die de eerste jaren de club als voorzitter leidde. In 1915 behaalde het lid M. ten Brink op 24 jarige leeftijd de meestertitel en dit werkte stimulerend op een groep jonge en enthousiaste dammers, waaronder de gebroeders Van Dartelen.

Informatie over het dammen in Haarlem voor 1907 via deze link:    http://draughtshistory.hoofdlijn.nl/index.php/damclubs-1899-1906/156-8
Voor informatie daarna moet u klikken op de link:   http://draughtshistory.hoofdlijn.nl/index.php/damclubs-1907-1911/9-4

J.W. van Dartelen ontpopte zich als een groot organisator en droeg, eerst als secretaris en later als voorzitter in belangrijke mate bij aan een kwantitatief en ook kwalitatief sterke vereniging. P.J. van Dartelen nam verschillende keren deel aan het kampioenschap van Nederland met als beste prestaties: een tweede plaats in 1933 en derde plaatsen in 1925, 1931, 1932 en 1943.


Medaille van J.W. van Dartelen (met dank aan Peter van Dartelen).

De jaren '20 en begin '30 waren gouden jaren voor de HDC. Het eerste team behaalde 4 keer het kampioenschap van Nederland voor clubtientallen, namelijk in 1926, 1928, 1931 en 1933. Dan verlaten in jaren dertig een aantal sterke spelers de vereniging en richten een nieuwe Haarlemse damclub op onder de naam "Oosterkwartier". Dammen leeft in die tijd, want Haarlem telt 8 damverenigingen, terwijl er ook 8 damclubs in de omgeving actief zijn. Nu is HDC de enige damvereniging in Haarlem en bestaan in de omgeving alleen nog damclub Heemstede, DCIJ (IJmuiden) en BDC (Beverwijk).

Na de tweede wereldoorlog speelt HDC geen hoofdrol meer op landelijk niveau. De teams spelen op districts- en provinciaal niveau. In het seizoen 2002 - 2003 weet het eerste team van HDC een gedeelde eerste plaats in de provinciale hoofdklasse (Noord Holland) te behalen. Dit is het moment weer landelijk aan de weg te gaan timmeren en in het seizoen 2003 - 2004 speelt HDC in de landelijke tweede klasse. Op weg naar…?

Opmerkelijk

Opmerkelijk feit: een club die op weg is naar zijn 100 -ste verjaardag is in het verleden 66 jaar geleid door slechts twee voorzitters. J.W. van Dartelen hanteerde de voorzittershamer 32 jaar en zijn opvolger J. Meure deed er nog een schepje bovenop met 34 jaar. J.W. van Dartelen was in de jaren '20, '30 en '40 een alom bekende naam in de damwereld. J. Meure was dit na hem; hij is niet voor niets tot ere-voorzitter van de HDC, de PNHDB en de KNDB benoemd. Organisatorisch heeft hij veel voor de damsport betekend. Hij is de enig echte "mister HDC".

Ondanks de malaise in de damsport ziet de toekomst er voor de HDC niet slecht uit. Met de komst van sterke spelers als Mark Deurloo en Varno Morseld hoopt de vereniging bij het 100 jarig bestaan ook weer landelijk mee te tellen.

Het Zilveren Dambord

Het zilveren dambord kreeg de toenmalige voorzitter van HDC (J.W. van Dartelen) in 1941 als cadeau van een damliefhebber, die onbekend wenste te blijven. Vijftig jaar later mocht de heer J. Meure (die deze opdracht van J.W. van Dartelen had gekregen) zijn naam onthullen: het was de oud wereldkampioen dammen Herman Hoogland. J.W. van Dartelen schonk het bord op zijn beurt aan de HDC met de uitdrukkelijke bepaling dat het bord als voortdurende wisselprijs moest dienen. Het is een dambord, waarvan alle honderd speelvelden zijn gegraveerd in een zilveren plaat, vervaardigd door 't Huis van St. Eloy te Hintham. Het bord heeft een grootte van 36 x 36 cm en een gewicht van 1.22 kg zilver. Waarde van het bord bij de schenking in 1941 was 200,-- gulden. Het bord dient als prijs voor een door HDC uit te schrijven toenooi, maar blijft eigendom van de HDC. De naam van de winnaar van het toernooi wordt gegraveerd in een van de honderd speelvelden.

Eind jaren '40 is er twee of drie keer om dit bord gespeeld, maar de gegevens daarvan ontbreken en de naam van de winnaar werd nog niet in het bord gegraveerd.

Bij het 45 jarig bestaan van de HDC in 1952 startte het Zilveren Dambord Toernooi als een individuele wedstrijd. De eerste winnaars waren:
  • 1952 : W. de Jong (Oosterkwartier)
  • 1953 : J.B. Sluiter (HDC)
  • 1954 : J.B. Sluiter (HDC)

Hierna werd het steeds een toernooi tussen de damverenigingen uit Haarlem en omstreken. Eerst speelde men met 10-tallen, later 8-tallen de laatste jaren met 4-tallen.

Winnende verenigingen:

1955      Het Oosten
1956      HDC 
1957      Het Oosten
1959 / 60 Het Oosten
1961 / 62 Het Oosten
1962 / 63 Het Oosten
1963 / 64 Het Oosten
1964 / 65 HDC 
1967      HDC 
1968      Het Oosten
1969      HDC 
1970 
1971 
1972      Heemstede
1973 
1974 
1975 
1976      BDC 
1977      BDC 
1978      DCIJ 
1979      Heemstede
1980      Heemstede
1981      DCIJ 
1982      DCIJ 
1983      DCIJ 
1984      DCIJ 
1985      BDC 
1986      DCIJ 
1986      DCIJ 
1987      DCIJ 
1988      Côte d'Or (DCIJ)
1989      Côte d'Or (DCIJ)
1990      BDC 
1991      DCIJ 
1992      DCIJ 
1993      Heemstede
1994      DCIJ 
1995      Heemstede
1996      Heemstede
1997      Het Oosten
1998 
1999      DCIJ
2000      DCIJ
© 2017 haarlemse damclub