Huisregels jeugddammers

Huisregels voor de jeugddammers en informatie voor de ouders
  1. De clubavond voor jeugddammers wordt gehouden op maandagavond van 18.45 uur tot 19.45 uur in het Denksportcentrum “’t Spaerne” in Haarlem. Dan wordt damles gegeven en een competitie om het jeugdkampioenschap gespeeld.
  2. We beginnen om 18.45 uur en verwachten dat iedereen dan aanwezig is.
  3. Vanaf 19.45 uur is de verantwoordelijkheid weer voor de ouders.
  4. De jeugdspelers mogen alleen in het speellokaal zijn (uitgezonderd bij het naar de wc gaan). Het is niet toegestaan om buiten te gaan spelen of door het gebouw te rennen. De jeugdleiders dragen de verantwoordelijkheid en kunnen die niet waarmaken als de kinderen niet onder hun toezicht zijn.
  5. Wie herrie maakt of anderen hindert, krijgt een waarschuwing of eventueel aftrek van punten. Ook is het niet toegestaan om op de clubavond tikkertje te doen of te gaan stoeien. Dat leidt vaak tot onnodige ergernis of ruzie. Als iemand zich herhaaldelijk niet goed gedraagt, wordt overlegd met de ouders. Daarna kan verdere toegang tot de damlessen geweigerd worden.
  6. Wie klaar is met spelen, zet zijn schijven weer op het bord. Als er verder niet meer gespeeld wordt, doet ieder de schijven in het doosje.
  7. Als een jeugdlid verhinderd is, stellen we het op prijs wanneer hij/zij tevoren de trainer inlicht.
  8. Wanneer een jeugdlid tweemaal achter elkaar zonder af te melden wegblijft, zal de trainer contact opnemen met de ouders.
© 2017 haarlemse damclub